KWALIFIKACJA WSTĘPNA

pełna, przyśpieszona, uzupełniająca

Szkolenie obowiązkowe dla wszystkich osób pragnących wykonywać zawód kierowcy zawodowego, po ukończeniu kursu na prawo jazdy kat C,C+E,D,D+E . Oferujemy szkolenia na kwalifikację wstępna kat. C,C+E,D,D+E, kwalifikację wstępną przyśpieszoną kat. C,C+E,D,D+E i kwalifikację wstępną uzupełniającą kat. C,C+E,D,D+E. Rodzaj świadczonego szkolenia zależy od wieku ubiegającego się o uzyskanie tych uprawnień.

Kwalifikacja wstępna (pełna)

Szkolenie skierowane jest głównie do kierowców kategorii C, C+E, którzy nie ukończyli jeszcze 21 roku życia, a chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego kat. C, C+E, lub analogicznie osób posiadających prawo jazdy kategorii D, D+E, które nie ukończyły jeszcze 23 roku życzia, a chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego kat. D, D+E.

kwalifikacja wstępna obejmuje: 260 godzin teorii i 20 godzin praktyki (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych)

Kurs kończy się egzaminem państwowym pisemnym. Do uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego należy uzupełnić kurs o badania lekarskie oraz psychotechniczne.

Kalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie to skierowane jest do osób posiadających prawo jazdy kategorii C, C+E, którzy ukończyli 21. rok życia, oraz kategorii D, D+E, którzy ukończyli 23. rok życia, chcących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego odpowiadającej im kategorii.

kalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje: 140 godzin teorii i 10 godzin praktyki (8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd w warunkach specjalnych)

Kurs podobnie jak kwalifikacja wstępna pełna kończy się egzaminem państwowym pisemnym. Do uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego należy uzupełnić kurs o badania lekarskie oraz psychotechniczne.

Kalifikacja wstępna uzupełniająca

Szkolenie to skierowane jest do osób posiadających uprawnienia kierowcy zawodowego na jedną z kategorii C,C+E lub D,D+E oraz chcących rozszerzyć te uprawnienia o nową kategorię. (przykładowo osoba posiadająca uprawnienia zawodowe na kat.C i chcąca rozszerzyć je na kategorię D). Podobnie jak w przypadku kwalifikacji wstępnej istnieje możliwość skrócenia szkolenia i odbycia kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, aby skorzystać z takiej opcji należy spełniać podobne wymogi jak dla podstawowego kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną, tj. w przypadku kat. D,D+E - wymóg ukończenia 23lat, w przypadku kat. C,C+E - wymóg ukończenia 21 lat.

kalifikacja wstępna uzupełniająca obejmuje: 70 godzin teorii w przypadku kwalifikacji uzupełniającej (pełnej) lub 35 godzin teorii w przypadku kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej.

Kurs podobnie jak kwalifikacja wstępna oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kończy się egzaminem państwowym pisemnym. Do uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego należy uzupełnić kurs o badania lekarskie oraz psychotechniczne.

CENA SZKOLENIA - Prosimy o kontakt gdyż uzależniona jest od kilku czynników wynikających z przepisów, przy grupach istnieje możliwość uzyskania znaczącej zniżki. 

Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Polskie regulacje prawne:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.);

Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy(Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 805)

W CELU ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE PROSIMY O KONTAKT:

tel: +48 52/ 33 92 312

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztofa Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz

biuro@scode.pl

tel. +48 52/ 33 92 312

logo white