Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne szkolenie dla wszystkich kierowców wykonujących przewozy drogowe rzeczy lub osób (kat. C1, C1+E, C i C+E) i (kat.D1, D1+E, D, D+E), dla kierowców ubiegających sie o wpis do zawodowego prawa jazdy (kod 95).

Szkolenie Okresowe kierowcy trwa 35 godzin zajęć teoretycznych i jest obowiązkowe dla każdego posiadacza kategorii C/C1/C+E/C1+E oraz D/D1/D+E/D1+E. Każdy kierowca w/w kategorii ma obowiązek odbyć je cyklicznie co 5 lat. Szkolenia przez nas organizowane odbywają się w cyklach: poniedziałek-piątek lub sobota-niedziela, wybór należy do osoby szkolącej się.

Uwaga! Kierowca, który nie ukończy szkolenia okresowego w odpowiednim czasie i nie uzyska wpisu do prawa jazdy, nie będzie mógł wykonywać zawodu kierowcy zawodowego wykonującego przewóz drogowy.

Polskie regulacje prawne:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.);

Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 805).

Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Na kursie zostanie ugruntowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego stanowiska pracy w taki sposób, aby bezpieczeństwo poprawić.

Zakres tematyczny i czas trwania modułów:

1. Moduł obowiązkowy „Przypomnienie wiadomości w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – czas 21 godz. w tym:

  • Szkolenie zaawansowane w racjonajnej jeździe – 7 godz.
  • Stosowanie przepisów w pracy kierowcy – 7 godz.
  • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowska – 7 godz.

2. Moduł  ” Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – 7 godz.

3. Moduł w/g wyboru i potrzeb kierowcy – 7 godz.

Zapisz się na szkolenie

[[[["field24","contains","1"]],[["show_fields","field28"],["show_fields","field2,field9,field4,field5,field7,field8,field13,field14,field15,field17,field18,field21,field36"],["show_fields","field29"]],"and"],[[["field24","contains","2"],["field24","contains","3"],["field24","contains","4"],["field24","contains","5"]],[["show_fields","field31,field34,field2,field18,field29,field36"]],"or"]]
1 Step 1
Format szkolenia
Dane uczestnika
Skontaktuj się z nami

Po wszelkie informacje dotyczące terminów oraz cen szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny  +48 52/ 33 92 312 lub wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą!

Dane do faktury
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder