SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCY

kat. C/C1/C+E/C1+E oraz D/D1/D+E/D1+E

Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne szkolenie dla wszystkich kierowców wykonujących przewozy drogowe rzeczy lub osób (kat. C1, C1+E, C i C+E) i (kat.D1, D1+E, D, D+E), dla kierowców ubiegających sie o wpis do zawodowego prawa jazdy (kod 95).

Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne szkolenie dla wszystkich kierowców wykonujących przewozy drogowe rzeczy lub osób (kat. C1, C1+E, C i C+E) i (kat.D1, D1+E, D, D+E), dla kierowców ubiegających sie o wpis do zawodowego prawa jazdy (kod 95).

Szkolenie Okresowe kierowcy trwa 35 godzin zajęć teoretycznych i jest obowiązkowe dla każdego posiadacza kategorii C/C1/C+E/C1+E oraz D/D1/D+E/D1+E. Każdy kierowca w/w kategorii ma obowiązek odbyć je cyklicznie co 5 lat. Szkolenia przez nas organizowane odbywają się w cyklach: poniedziałek-piątek lub sobota-niedziela, wybór należy do osoby szkolącej się.

Uwaga! Kierowca, który nie ukończy szkolenia okresowego w odpowiednim czasie i nie uzyska wpisu do prawa jazdy, nie będzie mógł wykonywać zawodu kierowcy zawodowego wykonującego przewóz drogowy.

 

Polskie regulacje prawne:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.);

Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 805).

Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Na kursie zostanie ugruntowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego stanowiska pracy w taki sposób, aby bezpieczeństwo poprawić.

 

Zakres tematyczny i czas trwania modułów:

1. Moduł obowiązkowy "Przypomnienie wiadomości w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną - czas 21 godz. w tym:

  • Szkolenie zaawansowane w racjonajnej jeździe - 7 godz.
  • Stosowanie przepisów w pracy kierowcy - 7 godz.
  • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowska - 7 godz.

2. Moduł  " Bezpieczeństwo ruchu drogowego" - 7 godz.

3. Moduł w/g wyboru i potrzeb kierowcy - 7 godz.

 

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Pole wymagane
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW SO


Termin szkolenia: dowolny pn-pt 8.00-16.00

 


Dane uczestnika

Pozostało znaków:

Dane do faktury

Pozostało znaków:

Upoważniam firmę Scode Service sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Jednocześnie informuję, iż kwota za szkolenie zostanie wpłacona na kursie lub przelana na kontofirmę Scode Service sp. z o.o.

Nieobecność na szkoleniu nie powoduje roszczeń zwrotu wpłaconej kwoty.

 

Proforms
Reload

Krzysztofa Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz

biuro@scode.pl

tel. +48 52/ 33 92 312

logo white